TKØ er foreløpig lokalisert sammen med administrasjonen for tannhelsetjenesten i Oslo. Denne lokaliseringen planlegges videreført inntil det kan etableres klinisk drift i egne lokaler. Det er i dag knyttet 6 personer til TKØ i 2,7 hele stillinger. Videre planer og strategier for TKØ skal diskuteres på felles seminar for styre og representantskap 7. og 8. mars 2012. Se nærmere presentasjon av TKØ.