Målet med angstbehandlingen

Målet med behandlingen hos Tverrfaglig behandlerteam TOO er å trene deg opp til å mestre tannbehandlingssituasjonen. Da vil du senere kunne fortsette tannbehandling hos en vanlig tannlege.

Kontakt/henvisning til TkØs TOO-tilbud

Henvisning
Tannlege, lege, psykolog eller annet helsepersonell kan henvise til TOO-teamet. Informasjon om henvisning til TkØ.


Pasienten kan også kontakte TOO-teamene på eget initiativ. Pasienten kan sende e-post til klinikk.tko@viken.no 
Av personvern- og sikkerhetsmessige årsaker skal personsensitiv informasjon ikke sendes pr. e-post.

Eller pasienten kan benytte kontaktskjema: Kontaktskjema (eksternt nettsted).

Telefon: 23 69 39 00 (sentralbord). Sentralbordet er åpent alle hverdager fra kl. 08.30-11.30 og 12.00-15.00.

Adresse
TkØ er lokalisert på Majorstuen, Oslo. Besøks- og postadresse: Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Se veibeskrivelse.

TkØs Tverrfaglig behandlerteam TOO tar imot pasienter alle dager.

 

Om TOO-tilbudet

Etter første kontakt vil du bli satt på venteliste for vurdering hos psykolog hos Tverrfaglig behandlerteam TOO. Dette teamet består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær i tillegg til psykolog. Psykologen vil kartlegge hva du synes er vanskelig med tannbehandling, vurdere om du går inn under TOO-tilbudet og deretter om dette behandlingstilbudet egner seg for deg.

Behandlingsmetoden som brukes er hovedsakelig eksponeringstrening og blir utført i samarbeid med psykolog. Terapiformen går ut på at du sammen med teamet øver på situasjoner du er redd for. Det krever at du er motivert og at du deltar aktivt både under og mellom behandlingene. Se også nettstedet www.tooinfo.no for mer informasjon om TOO-tilbudets behandlingsforløp. Du finner også informasjon på nettsiden til Helsedirektoratets nettside.

 

Animasjon: Yizhak Itzchak Opphavsrett: TkØ