Tilbudet er landsdekkende og pasienter skal henvises via sin fastlege. Før en pasient blir innkalt til time på Haukeland Universitetssykehus må man fylle ut et omfattende spørreskjema. Opplysningene blir deretter vurdert av en tverrfaglig gruppe som består av kjevekirurg, bittfysiolog, kjeveortoped, røntgenlege og smertelege. Deretter blir det foretatt et telefonintervju av pasienten, og gruppen vurderer tidligere røntgenbilder.

Pasienten blir så innkalt til en konsultasjonsdag i Bergen hvor hun sammen med kjevekirurg, bittfysiolog eller kjeveortoped vil avklare om tilstanden krever såkalt invasiv behandling. Det vil si operasjon, bittskinne eller kjeveortopedisk behandling. Dersom slik behandling er aktuelt kan pasienten velge om behandlingen skal utføres nærmere hjemstedet.

Dersom invasiv behandling ikke er aktuelt, får pasienten samme dag tilbud om den første av tre konsultasjoner ved Seksjon for smertebehandling og palliasjon. Her møter pasienten enten fysioterapeut, smertelege eller psykologspesialist, og konsultasjonen varer inntil 1,5 time. Det avtales videre konsultasjoner med ca. 2 ukers mellomrom.

Møte til slutt
Til slutt arrangeres et fellesmøte mellom pasienten og hele teamet som har vurdert pasientens tilstand, der pasienten får komme med innspill om egne opplevelser og vurderinger. Målet med møtet er å komme fram til en felles forståelse av hvordan pasientens TMD-symptomer mest effektivt kan bedres.

Pasienten vil også bli bedt om å svare på et spørreskjema for å gi en egenvurdering av utredningen som er gjennomført. Deretter vil pasienten, tannlegen og fastlegen få en skriftlig rapport om utredningen. Fastlegen skal være koordinator for videre tiltak som kan utføres i nærheten av der pasienten bor.