Hovedfunnene i Kunnskapssenterets systematiske oversikt viser at:

  • Barn med foreldre som fikk opplæring og veiledning flere ganger hadde muligens bedre tannhelse enn barn med foreldre som ikke fikk dette tilbudet.

  • Flertallet av studiene sammenliknet det å gi foreldre omfattende opplæring eller veiledning med det å gi foreldre litt opplæring, veiledning eller informasjon. I disse studiene er det ulike konklusjoner.

Forfatterne understreker at basert på funnene kan man ikke konkludere om noen opplærings- og veiledningsstrategier er mer effektive enn andre. De påpeker at de fleste av studiene ble gjennomført i befolkningsgrupper med mye karies blant barna og blant foreldre med særlige oppfølgingsbehov. Det kan være spesielt vanskelig for disse foreldrene å endre atferd og vaner.

Les hele saken hos Kunnskapssenteret.

Les rapporten Effekt av foreldreopplæring for å forebygge karies hos førskolebarn. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24–2015. Systematisk oversikt.