Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tannlegers behandlingsvalg ved karies og mineraliseringsforstyrrelser hos barn

Avsluttet

Publisert | Oppdatert 24. august 2022

Om prosjektet
Hensikten med restaurering av tenner er å erstatte manglende eller skadet tannsubstans. Behov for restaurering hos barn og unge skyldes hovedsakelig karies og/eller emaljeutviklingsforstyrrelser. Det kan i mange tilfeller være flere aktuelle behandlingsalternativer, teknikker og materialer å velge mellom; avhengig av ulike faktorer relatert til pasienten, tannen og materialet. Det finnes imidlertid få opplysninger fra de nordiske landene om tannlegers behandlingsmetoder og materialer ved behandling av karies og mineraliseringsforstyrrelser hos barn og unge.

Undersøkelsen består av et elektronisk spørreskjema til tannleger i alle fylkeskommuner i tillegg til finske tannleger i den finske tannlegeforeningen.

Formål
Å kartlegge hvilke behandlingsmetoder og materialer som norske og finske tannleger bruker ved behandling av karies og mineraliseringsforstyrrelser hos barn og unge. I tillegg vil studien kartlegge kunnskap om enkelte behandlingsalternativer ved disse tilstandene.

Prosjekteier
TkØ

Prosjektleder
Marte-Mari Uhlen, seniorforsker TkØ

Samarbeidspartnere:

Medarbeidere:

Prosjektperiode
2017-2020

Kontaktperson
Marte-Mari Uhlen, seniorforsker TkØ