Regjeringen.no melder at tannleger nå kan henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten, noe som innebærer færre omveier til rett behandlingsinstans.

Forskriftsendringen trår i kraft 1.7.2015.

Forskrift om endring i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak