Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tannhelsetjenesten og HMS

Rapport fra Arbeidstilsynet:

Rapporten

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2011 og 2012 totalt 199 tilsyn i privat- og offentlig tannhelsetjeneste over hele landet. Tilsynene omfattet 2025 ansatte. Arbeidstilsynet fant at sju av ti enheter ikke kan dokumentere hvordan de jobber systematisk med helse-miljø og sikkerhet. HMS arbeid er viktig for at arbeidstakerne ikke skal utsettes for helsemessige plager.

Denne artikkelen er over 9 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av rapporten går det fram at det mangler systematikk i HMS-arbeidet, spesielt når det gjelder risikovurderinger. «HMS er ikke et skippertaksprosjekt. Funn fra tilsynene viser at tannhelsetjenestene bør satse mer på å gjøre HMS-arbeid til en systematisk oppgave».

Under tilsynet har Arbeidstilsynet sett på organisatoriske arbeidsbetingelser som arbeidsavtaler, ledelse, lederes HMS-kompetanse og ansattes medvirkning. Vernetjenestens og ansattes kompetanse og i hvilken grad det tilrettelegges for utøvelse av tillitsverv og medvirkning, er også vurdert. Det kom blant annet fram at partssamarbeidet på større tannlegesentre kan føre til uklarheter om hvem som er arbeidsgiver, nærmeste daglig leder og hvem som har personalansvaret.

Fra 1. januar 2011 ble tannhelsetjenesten pålagt ved lov å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Tall fra tilsynene viser at seks av ti tannhelsetjenester likevel manglet samarbeidsavtale med en bedriftshelsetjeneste.

Tilsynet viste også at 11 % av de besøkte virksomhetene ikke  registrerte  stikk- og kutt skader

For å rette på mangler som ble avdekket under tilsynene, har Arbeidstilsynet i samarbeid med Tannlegeforeningen og Tannhelsesekretærenes forbund laget et 13 siders informasjonshefte med råd om hvordan man skaper et godt arbeidsmiljø. Du finner heftet her.

 

Del artikkelen