Kontaktinformasjon TkØs spesialistklinikk

E-postadresse: klinikk.tko@viken.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post)

Telefon: 23 69 39 00 (sentralbord).

Sentralbordet er åpent alle hverdager fra kl. 08.30-11.30 og 12.00-15.00.

Telefon utenom arbeidstid (akutt): klinikksjef Jon Sudbø, telefon 924 16 375.

Vi minner om at alt tannhelsepersonell har en lovpålagt plikt til å hjelpe pasienter som har behov for det.

Covid-19: Akuttfunksjon ved TkØs spesialistklinikk

Kontaktinformasjon TkØs TOO-tilbud

Angst for tannbehandling / tannlegeskrekk?

TkØ tilbyr tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO-tilbud) for personer som har vært utsatt for tortur, overgrep/vold eller har en sterk grad av tannbehandlingsangst (odontofobi).

Kontaktinformasjon TkØs TOO-tilbud

På www.tooinfo.no finner du mer informasjon om behandlingsforløpet til TOO-tilbudet og oversikt over hvem som har TOO-tilubdet i hele landet.

Kontaktinformasjon TkØ generelt

Telefon: 23 69 39 00 (sentralbord).

Sentralbordet er åpent alle hverdager fra kl. 08.30-11.30 og 12.00-15.00.

E-postadresse: post.tko@viken.no

Besøks- og postadresse

Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo.
Inngangsdøren er på høyre side av bygningen (retning Sørkedalsveien).
TkØ holder til i 3. etg. 

Sørkedalsveien 10A Inngang

Parkering & kollektivtransport

Det går både trikk og t-bane til Majorstuen.
Det er parkeringsplass med easyPay betalingsautomat utenfor bygget.
 

Kart fra Majorstuen til TkØ

 

Kart fra Majorstuen til TkØ.png