- Strategien staker ut kursen videre for TkØ og omfatter både optimalisering og videreutvikling av TkØs virksomhet, sier Hilde Vogt Toven, direktør ved TkØ.
Strategiens hovedretning og prioritering er beskrevet gjennom fire målbilder og skal være redskap for eierne, styret, ledelsen i TkØ og ansatte for å tydeliggjøre felles mål og prioriteringer de neste fire årene.

TkØs ledergruppe, representantskap, styre og ansatte hos TkØ har vært involvert i utviklingen av strategien. En brukerundersøkelse blant ansatte i tannhelsetjenesten i Viken og Innlandet for å få tilbakemeldinger på TkØs oppgaver, har også vært med å bidra i utviklingen av strategien.