Tilsynet ble gjennomført ved befaring ved klinikker og intervjuer av tannhelsepersonell i tillegg til gjennomgang av dokumentasjoner. Tilsynsrapportene viser at det generelt sett er gode rutiner i strålevern på klinikkene og at de generelle strålevernprinsippene ble fulgt. Åtte av de ni tannklinikkene hadde også utpekt en person som hadde rollen som strålevernkoordinator. Imidlertid var kjennskapen til relevant krav i strålevernforskriften noe mangelfull.

Mer om saken i Stråleverninfo 11 15.

Statens stråleverns krav til tannklinikker.