Målet med rapporten er å øke kunnskapen om hvem som mottar refusjoner og om det er sosioøkonomiske og regionale ulikheter for hvordan refusjonen fordeler seg i befolkningen. Utgangspunktet for rapporten er personer i alderen 21 år og oppover, som bruker tannhelsetjenester i privat sektor.

Rapporten viser at det er sosiøkonomiske og regionale forskjeller for hvem som mottar refusjoner, og at personer med lav inntekt har mindre sannsynlighet for å motta refusjon. 

Les hele rapporten hos SSB: Rapport 2015/40 (SSB).