Kursholdere

  • spesialist i pedodonti Andreas Schmalfuss
  • psykologspesialist Åshild Nupen
  • tannlege ved TOO-teamet Alexander Stepanenko

Målgruppe: Tannleger, tannpleiere

Læringsmål

  • Gjøre tannhelsepersonell i stand til å kunne oppdage når pasienten lider av sprøyteskrekk
  • Få kjennskap til at det kan være komplekse årsaksfaktorer til at pasienten har sprøyteskrekk
  • Innføring i psykologiske intervensjoner og behandling av sprøyteskrekk
  • Innføring i hvilken behandling og injeksjonsteknikker vi kan tilby barn og voksne i en klinisk hverdag. Hvordan kan moderne teknologier hjelpe for å utføre en dental anestesi?

Antall timer NTFs etter.utd.: 3

Dato: 19. juni 2019

Tidspunkt: 1200-1500

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Pris: 1 000 kr. pr. deltaker

Påmeldingsfrist: 12. juni

Påmeldingsfristen er nå gått ut.

Program

1130: Velkommen og enkel bevertning

1200 – 1210: Introduksjon til kurset og dagens program (Andreas Schmalfuss)

1210 – 1250: Hvorfor er man redd for å ta sprøyte? (Åshild Nupen)

1250 - 1300: Pause

1300 - 1350: Hvordan jobber tannlegen med tilvenning til sprøyte? (Alexander Stepanenko)

1350 - 1400: Pause

1400 - 1445: Hva kan tannlegen teknisk gjøre for å lette ubehaget for pasienter i forbindelse med bedøvelse? (Andreas Schmalfuss)

1445 - 1500: Diskusjon og avslutning