Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spennende samhandlingsprosjekt startet i Elverum

| Oppdatert 30. juni 2014
Foto: Arnhild Sunde Seim

Foto: Arnhild Sunde Seim

Tannhelsetjenesten i Hedmark har sammen med Elverum kommune startet et spennende samhandlingsprosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å oppnå bedre tannhelse hos brukere av hjemmetjenester og å bidra til bedre samlet ressursutnyttelse i helse- og omsorgstjenesten. Et viktig virkemiddel er å prøve ut en ordning med kommunalt ansatt tannpleier for å bedre det tverrfaglige samarbeidet.

Denne artikkelen er over 9 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektet støttes med kr 400 000 fra Helsedirektoratet og er kommet i stand etter et pilotprosjekt i 2012 i Elverum kommune der man kartla behov for tannhelsetjenester hos brukere som motter hjemmesykepleie.

Oppstarten ble markert med et tverrfaglig seminar på Elverum 5. mars hvor det var 42 deltakere fra Pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenesten, samt tannhelsepersonell og inviterte fra Eldrerådet, Høgskolen i Hedmark, Norsk Tannpleierforening og TKØ.

Forelesere på seminaret var seniorrådgiver/lege Anders Smith, Hdir om «Tannpleie og Samhandlingsreformen», professor Tiril Willumsen, UiO/TKØ om «Utfordringer innen eldres tannhelse» og professor Lars Gahnberg, «Erfaringer med kommunal tannpleier i Mariestad».

På oppstartseminaret presenterte Elverum kommunen følgende hensikt med prosjektet:

  • Fremme utvikling av tilbud som bidrar til forebygging og tidlig intervensjon
  • Bidra til mer tilgjengelige helse- og omsorgstjenester og stimulere til økt kvalitet
  • Stimulere til at nye arbeidsmetoder for samhandling og organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester og samhandlingstiltak med spesialisthelsetjenesten tas i bruk
  • Bidra til bedre ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten

Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og ressursgruppe. I styringsgruppa deltar blant andre fylkestannlegen i Hedmark Claes Næsheim som også er definert som en av prosjekteierne. Prosjektleder skal være prosjekttannpleieren som blir ansatt i Elverum kommune. Stillingen er annonsert, og søknadsfristen har gått ut. TKØ deltar i prosjektgruppen ved forskningsleder Henrik Jansson som skal ha spesielt fokus på veiledning i metode og evaluering.

 

Del artikkelen

Kommentarer