Om kurset

E-læringskurset består av to økter.

 • Del 1: Orale effekter og generelle helseeffekter av snusbruk
 • Del 2: Kommunikasjon og forebygging
   

E-læringskurset inneholder informasjon, pasientkonsultasjoner (filmer) og oppgaver som skal gjøres i fellesskap ved klinikken. Vi gjør oppmerksom på at begge deler av kurset har samme introduksjon. 

Målet er å styrke tannhelsepersonells kompetanse i det snusforebyggende arbeidet og sette mer fokus på snusforebygging.
Snusproblematikk er hovedtema, men de samme retningslinjene for kommunikasjon og forebygging gjelder også for andre tobakksprodukter.

Læringsmål

Del 1: Orale effekter og generelle helseeffekter av snusbruk
I denne delen får deltakerne kunnskap om

 • hvilke stoffer i snus er man bekymret for sett fra et helseperspektiv
 • de skadelige effektene i munnhulen og helsen generelt ved bruk av snus

 

Del 2: Kommunikasjon og forebygging

I denne delen får deltakerne kunnskap om

 • ulike verktøy for å kommunisere om tobakk i ulike yrkesgrupper og ulike settinger på klinikk
 • hvilke rettigheter pasienter under 18 år har med tanke på medvirkning og informasjon (Lov om pasient- og brukerrettigheter)
 • snusforebygging og hvorfor vi bør starte tidlig
 • metoden minimal intervensjon i tobakksforebyggende arbeid

 

Praktisk informasjon

Målgruppe: Gruppekurs for tannhelsepersonell.

Tid: For optimal læringseffekt anbefaler vi å bruke ca. 2 timer for hele kurset (del 1 og del 2). Deltakerne står selvsagt fritt til å bruke mer tid.

Kursgjennomføring: Det er klinikken selv som arrangerer og gjennomfører kurset. Se pkt. "Forslag til gjennomføring av e-læringskurset"

Utstyr: Kurset krever pc med internettilgang, og mulighet for å spille av lyd (filmer).
           Klinikkleder bør i forkant ha gått gjennom del 1 og del 2, og testet avspilling slik at tekniske problemer unngås.

Nettleser: Vi anbefaler å kjøre kurset i Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Safari.

Pris: Kostnadsfritt.

 

Forslag til gjennomføring av e-læringskurset

Her er et forslag til hvordan klinikken kan gjennomføre kurset.

 1. Introduksjon til kurset ved kursholder
  Kort om hva som skal skje på kursdagen.
  Tid: ca. 5 minutter.
   
 2. Visning av film del 1.
  Tid:
  ca. 13 minutter.
   
 3. Oppgaver til del 1.
  Jobb sammen to og to.
  Tid: ca. 10 minutter.
   
 4. Pause
  Tid: ca. 10 minutter.
   
 5. Film del 2.
  Filmen varer totalt i 16 minutter.

        - Midt i filmen (etter ca. 7 minutter) presenteres tre oppgaver. Diskuter i grupper (tre i hver gruppe) først og deretter i plenum.
          Tid: ca. 30 minutter.
        - Fortsett filmen. På slutten av filmen vil det dukke opp tre nye spørsmål. Diskuter i grupper (tre i hver gruppe) først og deretter i plenum.
          Skriv ned stikkord før dere diskuterer i plenum.
          Tid: ca. 30 minutter.

 6. Evaluering av kurset.
  Etter endt kurs ønsker vi at deltakerne fyller ut digitalt evalueringsskjema (Questback) og returnerer det til oss slik at vi kan forbedre kurset.
  Den som har ledet kurset på klinikken vil også få et eget evalueringsskjema.
  Lenken til evalueringen vil sendes til klinikkleder ved kursoppstart.
  Tid: ca. 10 minutter.

 

Tilgang til kurset

Kontakt TkØ for å få tilgang til kurset.
Du vil da få tilsendt to lenker, oppgaver til del 1 og annen nødvendig informasjon for å arrangere kurset.

 

Kontaktinformasjon