Publikasjonen Systematic review of patient safety interventions in dentistry (1), ble nylig publisert i tidsskriftet BMC Oral Health, melder Nasjonal avdeling for pasientsikkerhet ved Kunnskapssenteret. I tillegg til at kirurgiske sjekklister kan forebygge uønskede hendelser, påpeker også forfatterne at pasientsikkerhetsfeltet innen tannhelse i liten grad er undersøkt. Mer om saken hos Kunnskapssenteret

Systematic review of patient safety interventions in dentistry (1)