Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rutiner og holdninger til bruk av fluorlakk og fissurforseglinger blant tannhelsepersonell

Avsluttet

Om prosjektet
Fissurforsegling og pensling med fluor (Duraphat) er etablerte kariesforebyggende metoder ved behandling av barn og unge. Begge behandlingsmetoder benyttes ofte i tannhelsetjenesten og er i store deler av landet rutinebehandling ved undersøkelse av barn med økt kariesrisiko. Hensikten med denne studien er å kartlegge rutiner og holdninger til bruk av fluorlakk og fissurforseglinger for forebyggelse av okklusal karies i tannhelsetjenesten. Alle tannleger og tannpleiere i Hedmark, Oppland og Østfold ble via fylkestannleger invitert til å svare på en spørreundersøkelse. Spørsmål i undersøkelsen omhandlet yrkesbakgrunn, kjønn, antall år i praksis, utdannelsessted, samt rutiner og holdninger til bruk av fissurforseglinger og fluorlakk for forebyggelse av okklusal karies hos barn. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2017.

 

Sekkeseter, R Tannleger og tannpleiere er usikre på anbefalt behandling mot hull i jekslene Artikkel i forskning.no 19.juli 2019