Plast som behandlingsmateriale er ikke noe nytt, men fremdeles vet man lite om materialets påvirkning på helsa. Nylig fikk Kunnskapssenteret i oppdrag fra Helsedirektoratet om å undersøke hva publisert forskning sier om trygghet og holdbarhet ved bruk av tannkomposittmaterialer.

Målet er å utarbeide en systematisk oversikt over effekt på helserisiko for pasienter og behandlere ved bruk av dentale komposittmaterialer. Prosjektet skal også vurdere holdbarheten av slike materialer. En slik oppsummering er, ifølge Helsedirektoratet, etterspurt i fagmiljøet, og resultatene fra prosjektet kan medføre endringer i nasjonale anbefalinger.

Prosjektet ledes av forsker Vegard Strøm og skal være ferdig første halvår 2015. Mer om prosjektet finner du hos Kunnskapssenteret.