Line Scrøder Karlsen fra TkØ presenterer posteret «Egenopplevd tannhelse, tannbehandlingstilbud og livskvalitet rusmiddelmisbrukere i Norge» på Nasjonal seminar for forskere på rusmiddelfeltet. Seminaret arrangeres av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF-UiO) og Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Posteret er resultat av utredningsoppdraget fra Helsedirektoratet om tannhelseforhold hos rusavhengige, hvor Line var prosjektleder. Målet med prosjektet var å se på tannbehandlingstilbud, tannhelseforhold og tannbehandlingsbehov hos rusavhengige, og omfattet også kartlegging av tannhelseforhold hos personer med kvalifiseringsstønad (KVP) fra NAV. Prosjektet ble avsluttet i 2014.

Sluttrapporten Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.

TkØ har forøvrig et nytt oppdrag Helsedirektoratet, hvor Line blant annet kartlegger tannhelsen og behandlingsbehovet hos personer som mottar KVP fra NAV. Prosjektet går ut 2015.