Målet med kurset var å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i dekontaminering. De fire foredragsholderne fra NKD gikk gjennom hvordan rengjøre, desinfisere og sterilisere instrumenter og utstyr i tannhelsetjenesten. Til slutt fikk deltakerne også råd om hvordan etablere gode rutiner for å minimere risiko for smitteoverføring.

- Jeg håper at kurset vil være et godt utgangspunkt for deltakerne til å vurdere om dekontamineringen på deres arbeidsplass er tilfredsstillende eller om det trenger forbedringer, sier TkØs klinikkleder Jon Sudbø, og legger til at det var et engasjert og aktivt publikum som stilte mye spørsmål underveis.

Kurset var svært populært og ble tidlig fulltegnet. – Det er vi godt fornøyd med, og vi presset inn så mange vi klarte, forteller TkØs kvalitetsrådgiver Merete Berg-Berthinussen, og beklager at ikke alle som stod på venteliste fikk plass denne gangen. – Vi har nå fått gode tilbakemeldinger, og ser at det tydelig er behov for slike kurs. Nå vil vi jobbe med å få på plass flere tilsvarende kurs i samarbeid med NKD, avslutter hun.