Kursgruppe & den didaktiske relasjonsmodellen

Målet er å gi TkØs brukere et opplæringstilbud som bidrar til økt kompetanse og mest mulig læring. I 2019 opprettet derfor TkØ egen kursgruppe bestående av representanter fra de ulike avdelingene ved TkØ; klinikk, forskningsavdeling, TOO-teamet og administrasjon. Kursgruppen skal sørge for at TkØ jobber systematisk med kompetansehevende tiltak og at disse kvalitetssikres. Gruppen ledes av Merete Berg-Berthinussen. TkØ bruker den didaktiske relasjonsmodellen som det pedagogiske grunnlaget for arbeidet. 

- Et av TkØs kompetansehevende tiltak er kurstilbudet. For 2019 og 2020 utviklet vi kurskatalog, som omfattet både forskningsbaserte og klinisk-praktiske kurs. I forbindelse med covid-19 situasjonen ble flere kurs utsatt, og vi begynte å utforme digitale kurs. En fordel med slike kurs er at vi kan nå flere siden det åpner opp for langt flere deltakere enn et kurs i våre lokaler. Så langt har vi arrangert to kurs gjennom Teams; strålevern og dekontaminering. Begge ble godt mottatt og nå vi jobber med å videreutvikle flere digitale kurs, sier Berg-Berthinussen.

Plan for kompetansehevende arbeid hos TkØ