Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Seminar: "Avtrykk av vold"

Avtrykk av vold_seminar[1]

På tross av at tannleger sender flere bekymringsmeldinger til barnevernet enn før, er vold og overgrep mot barn et vanskelig tema som mange ikke har tilstrekkelig kunnskap om. I den forbindelse inviterer TkØ til seminar «Avtrykk av vold».

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Overgrep mot barn har mange alvorlige helserelaterte konsekvenser og kan påvirke barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling. Tannhelsetjenesten er den eneste helseinstitusjonen som ser barn gjennom hele oppveksten. Derfor er tannhelsetjenesten i en unik posisjon til å avdekke mulige overgrep og vold mot barn.

Mål

Målet med seminaret er å gi økt kunnskap om vold og overgrep mot barn og gjøre tannhelsepersonell tryggere i rollen som den som tør å stille spørsmål og melde fra ved mistanke om overgrep. Hvordan og hvilke tegn skal vi se etter når et barn blir utsatt for vold og overgrep? Hvordan kan vi snakke med barn og unge om vold og overgrep? Og hvordan bør vi møte barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep i en tannbehandlingssituasjon?

Foredragsholdere

  • Harald Dean, pedagog og samfunnsviter ved Stine Sofies Stiftelse
  • Unni Mette Stamnes Köpp, medisinsk sakkyndig ved Statens Barnehus Kristiansand
  • Josefine Mareile Halbig, tannlegespesialist og barnetannlege ved TkNN
  • Ane H. Simonsen, psykologspesialist ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
  • Åshild Nupen, psykologspesialist ved TkØ
  • Ewa Hoven, forsker ved TkØ


Presentasjon av foredragenes titler

Presentasjon av foredragsholderne

 

Målgruppe: Tannhelsepersonell

Antall plasser: 160 deltakere

Dato: 25. september 2019

Tidspunkt: 1000-1700

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Pris: NOK 1500 per deltaker

Seminaret gir 5 kurstimer i NTFs obligatoriske etterutdanning.

Avmeldingsfrist: Har du meldt deg på, men blir likevel forhindret til å delta? Ta kontakt så raskt som mulig og senest innen 18. september. Melder du deg av etter denne datoen, må vi dessverre belaste deg for påmeldingsavgift i sin helhet.

 


Kontaktperson: 
For henvendelser om seminaret, ta kontakt med Ewa Sz. Hovden, e-post: ewah@ostfoldfk.no