Les artikkelen og bli mer kjent med prosjektet: Kan tannleger fange opp vold og overgrep av barn tidlig? Det vil norske forskere finne ut av (ekstern nettside)

Se også prosjektets nettside: www.tannbarnehus.no