På helsenorge.no er nå de nasjonale kvalitetsindikatorene oppdatert. Indikatorene er statistikk som skal bidra til å belyse kvaliteten i en tjeneste, og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløp og resultat av helsetjenestene for pasientene. Sjekk kvalitetsindikatorene for tannhelsetjenesten. 

Bakgrunnen for bruk av indikatorene er å gi pasienter og pårørende bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.

Mer om kvalitetsindikatorer hos helsenorge.no