- Målet er blant annet å få mer kunnskap og forståelse om hvordan angstbehandlingen i tilrettelagt tannhelsetilbud-TOO oppfattes og mottas av brukerne. Gjennom studien håper jeg å få innspill som kan bidra til å videreutvikle angstbehandlingen og på den måten forbedre tilbudet til pasientgruppen, sier Kranstad.

Etter 11 års erfaring som tannlege i tverrfaglig behandlerteam TOO ønsker Kranstad å undersøke hva slags effekt angstbehandlingstilbudet har for pasientene. Nå er hun ph.d. student ved TkØ og i oppstart av sin første studie: «Opplevelser og erfaringer etter å ha gjennomgått angstbehandling i tverrfaglig behandlerteam TOO».

TBV_3 (5)_250x307
Ph.d. student Vibeke Kranstad

Mikset metode

I studien vil Kranstad benytte mikset metode (mixed methods research, MMR), altså en kombinasjon av både kvalitative og kvantitative metoder. Mikset metode gjør det mulig å belyse fenomener fra ulike innfallsvinkler. Datagrunnlaget vil derfor omfatte både spørreskjema og individuelle dybdeintervjuer av pasienter.  – Deltakerne i studien vil være brukere som har avsluttet angstbehandlingen og som skal starte eller har påbegynt tannbehandlingsløpet hos et tannbehandlerteam, sier Kranstad og legger til at rekrutteringen til studien nylig har startet.

Hovedveileder er Anne Elisabeth Münster Halvari, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo (UiO) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Biveiledere er professor Anja H. Olafsen (USN), Geoffrey C. Williams, University of Rochester, NY og Vibeke Ansteinsson, forskningsleder ved TkØ.

*TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi, og etablert i den offentlige tannhelsetjenesten.
Tilbudet omfatter både angstbehandling hos Tverrfaglige team TOO, og tannbehandling hos Tannbehandlerteam TOO.
Målet er å kunne bidra til at den enkelte skal kunne mestre tannbehandling.
For mer informasjon, se tooinfo.no (nasjonal nettside om TOO-tilbudet) og Helsedirektoratets nettsider om TOO-tilbudet