Målet med kurset er å vise hvordan og når man bør kontrollere utstyr som ultralydbad, vaskedekontaminator, DAC Universal, pakkemaskin og autoklav. I tillegg inneholder e-læringskurset en introduksjon om hva validering er. - En viktig del av kvalitetssikringen på en klinikk er å kontrollere og sørge for at utstyret som benyttes i dekontamineringsprosessen, faktisk fungerer som det skal. En klinikk bør derfor ha rutiner for hvordan og når de ulike kontrollene av maskinelt utstyr på sterilen bør utføres. Vi tror at et slikt kurs kan være et nyttig verktøy i dette arbeidet, sier Merete Berg-Berthinussen, seniorrådgiver ved TkØ.

E-læringskurset består tekst og filmsnutter fordelt over syv leksjoner. Kurset kan enten tas enkeltvis eller i grupper og er tilgjengelig på tkost.no

Kurset er utviklet av TkØ i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD), Oslo universitetssykehus (OuS), og er testet av tannhelsesekretærer ved TkØ.

Gå til kurset: Kontroll av medisinsk maskinelt utstyr for dekontaminering av gjenbruksutstyr