- Bakgrunnen for dette e-læringskurset er at det fremdeles er liten kunnskap om betydningen av periodontal helse og konsekvensene av periodontal sykdom, sier forsker og spesialist i periodonti Maziar Shabestari, som har utviklet kurset. Kurset er basert på vitenskapelig litteratur og er testet og kvalitetssikret eksternt.  

E-læringskurset er kostnadsfritt og rettet mot tannleger og tannpleiere og tar ca. 15-20 minutter å gjennomføre. Den kan brukes av enkeltpersoner, men egner seg også til å bruke i grupper.

- Vi har valgt å ta for oss noen av de systemiske sykdommene periodontitt henger sammen med. Men mange andre sykdommer, som for eksempel Alzheimer, kronisk nyresvikt, leddgikt, metabolsk syndrom og sykdommer som involverer immunsuppresjon, er også relevant med hensyn til forekomst og behandling av periodontitt, avslutter Maziar.

 

Gå til e-læringskurset «Sammenhengen mellom periodontal helse og allmenn helse».