Artikkelen omhandler utbredelse av karies blant voksne i Norge og endringer gjennom de siste 45 år, med bakgrunn i data fra den siste Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT 4), hvor 4900 voksne deltok, og tidligere publiserte studier. Studien viser at voksne har flere friske tenner enn tidligere og gjennomsnittstallet for antall kariøse, mistede og fylte tenner (DMFT) for 35-44-åringer gått ned fra 27 i 1973 til 11 i 2019. Samtidig hadde over halvparten av de undersøkte personene i HUNT 4 minst en kariøs tann og over 10% hadde fire eller flere tenner med karies. Emaljekaries var utbredt, spesielt i de yngre årskull. Tannløshet er blitt sjeldnere og ble ikke funnet blant individer under 65 år.

Dental caries in a Norwegian adult population, the HUNT4 oral health study; prevalence, distribution and 45-year trends
Siri Christine Rødseth, Hedda Høvik, Annemarie A. Schuller, Espen Bjertness og Rasa Skudutyte-Rysstad

 

Tekst: Siri Chrstine Rødseth, ph.d.-stipendiat