Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny vitenskapelig artikkel om psykisk påvirkning av covid-19 blant tannhelsepersonell

| Oppdatert 16. november 2023

TkØs forskere har publisert artikkelen «One year of COVID-19 in dental health services in Norway: psychological impact, risk perceptions and vaccination status».

Tre år etter det første utbruddet av covid-19 vet vi nå at den mentale helsen og psykiske velvære ble påvirket under pandemien. Store deler av samfunnet ble berørt, og mange opplevde angst og frykt relatert til viruset og helsemessige konsekvenser av infeksjon. Det ble også rapportert at tannhelsepersonell i flere land opplevde angst og frykt for covid-19.

I forbindelse med den første akutte fasen av covid-19 i Norge, sendte forskere ved TkØ en spørreundersøkelse til tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer i privat og offentlig tannhelsetjeneste. Resultater fra den første undersøkelsen er publisert og omtalt tidligere.

Ett år etter nedstengningen i Norge sendte forskerne ut en ny spørreundersøkelse med de samme spørsmålene, i tillegg til spørsmål om vaksinestatus. Formålet var å undersøke den psykiske belastningen hos tannhelsepersonell ett år etter nedstengningen. I tillegg ønsket forskerne å undersøke om vaksinering og opplevelsen av arbeidsplassens håndtering av situasjonen påvirket frykten sammenliknet med året 2020.

Betydelig og vedvarende psykisk påvirkning

Resultatene viste en betydelig psykisk påvirkning blant tannhelsepersonell i Norge. Tannhelsepersonell opplevde at de hadde tilstrekkelig med smittevernsutstyr og hadde tro på at arbeidsplassen var godt rustet for å håndtere en eventuell ny eskalering av situasjonen. Likevel, og til tross for god vaksinedekning og oppfatningen om godt beredskap, viste resultatene en betydelig frykt for covid-19 blant tannhelsepersonell. Bekymring for selv å bli smittet, og for smitte i familien, så ut til å fremdeles vedvare. Kvinner og klinikere med kort arbeidserfaring uttrykte mer bekymring enn henholdsvis menn og de med lengre arbeidserfaring.

Resultatene fra denne studien er relevante for håndteringen av fremtidige covid-19 utbrudd eller andre nye virusutbrudd. Det er viktig med gode strategier for å redusere de negative konsekvensene av frykt, særlig hos de som opplever høyest belastning.

Tekst: Maziar Shabestari, seniorforsker og spesialist i periodonti, TkØ

 

Del artikkelen