- Dette er veldig gøy og er en videre inspirasjon for oss i prosjektgruppa, sier Lubomila Korzeniewska ved TkØ, forskningskoordinator for CORAL

Målet til CORAL er å identifisere hvordan samhandlingen mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten kan styrkes og utvikle en skreddersydd modell for å sikre pasientenes rettigheter.

TkØ gratulerer!

NSFs nasjonale e-helsekonferanse 2022

Les mer om forskningsprosjektet CORAL