Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny klinisk studie fra TkØ: Hva er best av fissurforsegling og fluorpensling?

| Oppdatert 10. juni 2024

Forskere ved TkØ har sammenliknet den kariesforebyggende effekten av fissurforsegling og fluorpensling i artikkelen "Fissure Sealants or Fluoride Varnish? A Randomized Pragmatic Split-Mouth Trial". Artikkelen er publisert med åpen tilgang i det prestisjefylte tidsskriftet Journal of Dental Research.

I denne praksisbaserte studien har forskerne sammenliknet den kariesforebyggende effekten av fissurforsegling og fluorpensling i seksårsjeksler hos barn med høy kariesrisiko i Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Studien har blitt gjennomført på 369 barn ved ni offentlige tannklinikker over en oppfølgingsperiode på 36 måneder, og 69 tannleger og tannpleiere deltok i datainnsamlingen.

Dette er den første studien på verdensbasis som sammenlikner de to metodene under virkelige forhold. Tidligere studier har vært gjort under strengt kontrollerte forhold, med få involverte klinikere. Det å undersøke effekten av metodene i en praksisbasert setting, hvor klinikerne følger sine vante rutiner og jobber under tidspress, gir en bedre forståelse av hvordan behandlingsmetodene virker ute på tannklinikkene. Oppfølgingstiden på tre år er lenger enn de fleste kliniske studiene på området til nå.

Resultatene fra studien viste at svært få barn utviklet karies uavhengig av hvilken metode som ble brukt, men at fissurforseglinger hadde marginalt bedre kariesforebyggende effekt enn fluorpensling. Begynnende karies i starten av studien ga større sannsynlighet for dentinkaries/fylling i løpet av oppfølgingsperioden, uavhengig av metode.

Resultatene fra denne studien stemmer overens med annen nyere forskning og tyder på at de nåværende anbefalingene i norske nasjonale retningslinjer om å bruke fissurforsegling som førstevalg bør revurderes.

Les artikkelen: "Fissure Sealants or Fluoride Varnish? A Randomized Pragmatic Split-Mouth Trial" 
Marte-Mari Uhlen-Strand, Lina Stangvaltaite-Mouhat, Ibrahimu Mdala, Ingrid Volden Klepaker, Nina J. Wang, Rasa Skudutyte-Rysstad.
Journal of Dental Research, 8. Mai 2024

Del artikkelen