Reidun var invitert for å holde innlegg på Landsmøtets andre dag.
I sitt foredrag «Kompliserte traumer i det permanente tannsett hos barn» viste hun til at
slike traumer krever mye ressurser og at tverrfaglig kompetanse er helt vesentlig i behandlingen.
Dette ble illustrert ved gjennomgang av behandlingen av to kompliserte traumekasus.

Landsmøtet er en viktig arena for å treffe tannhelsepersonell, både fra privat sektor og den offentlige sektor.
I likhet med tidligere år hadde derfor kompetansesentrene en felles stand for å vise tannhelsepersonell hvilke muligheter
for fagutvikling de ulike sentrene har i tillegg til å informere om TOO-tilbudet,
spesialistbehandling og forskningsaktiviteten ved sentrene. 

Vi takker for denne gang!