Nå deler Norsk Tannvern lokaler med TkØ på Majorstuen, og vi i TkØ gleder oss over et nytt samboerskap og ser frem til mange gode faglige diskusjoner i tiden fremover.

Velkommenn til oss!