Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nettverkskonferansen 2024 gjennomført for første gang

| Oppdatert 06. mai 2024

Nettverkskonferansen 2024 ble avholdt på Gardermoen 17. og 18. april i regi av Nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse. Over 140 deltakere fra hele Norge samlet seg for nettverksbygging og for å presentere forskning på tvers av de ulike institusjonene som arbeider innen feltet oral helse. 

Konferansen hadde et godt og faglig solid program bestående av paneldebatter og posterpresentasjoner, i tillegg til fire temagrupper som tok for seg henholdsvis «tannhelse- og praksisnær forskning», «basal- og translasjonsforskning», «register og befolkningsstudier (epidemiologi)» og «sårbare grupper (f.eks. TOO)». 

Postere fra TkØ

TkØ deltok med tyngde og kraft på flere hold, blant annet med posterne:

 • Do individuals with poor general health have more caries? The HUNT4 Oral Health Study (stipendiat Siri Christine Rødseth)
 • Fissure sealants or fluoride varnish? A randomized pragmatic split-mouth trial in nine public dental clinics in Norway (seniorforsker Marte-Mari Uhlen-Strand)
 • An AI-Driven Interview Training Program for Healthcare Professionals Working with Child Abuse: A Pilot Study (stipendiat Hayley Ko)
 • Samhandling for koordinerte tannhelsetjenester til hjemmeboende eldre (CORAL-prosjektet)
 • Self-reported oral health status and oral health-related quality life among older adults receiving home-based care services in south-eastern Norway. A cross-sectional study (stipendiat Hero Ibrahim Hassan)
 • Orofacial signs of child or adolescent maltreatment identified by dentists and dental hygienists (stipendiat Katrine Håkstad)
 • Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende eldre – helseøkonomiske aspekter (stipendiat Beate Charlotte Fagerlund Kvist)?
 • Dentex: Air quality in dental clinics – particles, bioaerosols, and toxicological effects (stipendiat Rubyat E. Islam)
 • Oral health among 65-year-olds in Oslo (seniorforsker Anne Thea Tveit Sødal)

Innlegg fra TkØ

I tillegg var det flere muntlige presentasjoner fra TkØ:

 • Stipendiat Vibeke Kranstad ga en muntlig presentasjon av sin poster «Dental anxiety patients’ experiences of having their Basic Psychological Needs supported during anxiety treatment in interdisciplinary treatment teams: a qualitative study»
 • Stipendiat Beate Charlotte Fagerlund Kvist presenterte sitt PhD-prosjekt: «Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende eldre – helseøkonomiske aspekter»
 • Seniorforsker Ewa Hoven presenterte «Det glemte samhandlingslandskapet: Hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten»

Alle presentasjonene skapte stort engasjement blant tilhørerne og la grunnlag for gode diskusjoner.

Seniorforsker Ewa Hovden holdt et spennende foredrag om suksesshistorier i forskningsfinansiering. Forskningsleder Vibeke Ansteinsson var med i arrangementets komité og var chair på to sesjoner.

Konferansen hadde også flere spennende innlegg fra eksterne foredragsholdere, blant annet statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, President i Den Norske Tannlegeforening Heming Olsen-Bergem, Professor Björn Klinge og leder for HO21-rådet Per Morten Sandset.

Alt i alt var det to svært innholdsrike og nyttige dager med spennende faglig innhold og nettverksbygging.

Takk for denne gang!

 

Tekst: Marte-Mari Uhlen-Strand, seniorforsker, TkØ

Del artikkelen