Nettsiden inneholder informasjon om TOO-tilbudet; altså tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi/sterk tannbehandlingsskrekk. 
Hensikten med www.tooinfo.no er gi en oversikt over hva tannhelsetilbudet omfatter.
På nettsiden finner brukerne også informasjon om hvordan behandlingsforløpet i TOO foregår og hvor man kan finne TOO-tilbudet.

Nettsiden har også en påloggingsside for medarbeidere i TOO-prosjektet.
Formålet med den lukkede siden er å gi medarbeiderne en felles plattform slik at de enkelt kan ha oversikt over aktuelle aktiviteter i prosjektet, for eksempel påmelding til kurs og samlinger.

www.tooinfo.no er utviklet på oppdrag fra Koordineringsgruppen i TOO-prosjektet.
Representanter fra Faggruppen TOO, fylkeskommuner og kompetansesentre deltok i utviklingen av nettsiden, som ble ledet av TkØ.
Nettsiden driftes av TkØ.

Gå til nettsiden tooinfo.no