Noen av anbefalingene er ikke publisert ennå, men kommer litt senere. Det gjelder:

  • fire anbefalinger i kapittel 11. Smertestillende legemidler, sedasjon og generell anestesi ved tannbehandling av barn og unge
  • anbefalingen om felles system for registrering av erosjoner som vil inngå i kapittel 6

 

Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år