Litteratursøket ble gjennomført juni 2015 og omfattet en systematisk oversikt om effekt av pensling med fluor hos barn under 16 år. Ni randomiserte kontrollerte studier ble inkludert.  

Hovedfunnene viser at:

  • det er stor sannsynlighet for at fluorpensling til barn under tre år reduserer karies i melketenner

  • fluorpensling ikke ser ut til å ha bivirkninger eller andre utilsiktede hendelser

  • det er ingen informasjon om fluorforgiftning eller infeksjoner

Les mer om studien hos Kunnskapssenteret. 

Publikasjon:"Effekt av fluorpensling hos barn under tre år. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 20-2015».