I Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 er det foreslått å øke tilskuddet til TOO - prosjektet med 5 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til den økningen som alt lå inne i Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette innebærer en samlet øking på 11 millioner kroner til TOO-prosjektet fra 2013 til 2014.

De odontologiske kompetansesentrene har alle etablert TOO-team, og nå bygges virksomheten gradvis ut i fylkene. Fylkesteamene i TKØs region har fått opplæring i løpet av høsten og skal kunne ta i mot pasienter fra nytt år. På bildet sees alle teamene i TKØs region sammen med kursholderne under en pause i et kurs. Teamet knyttet til TKØ vil fortsatt bestå som et kompetanseteam som i tillegg til å behandle pasienter skal sørge for opplæring, kunnskapsoppbygging og lede forskningsvirksomheten innenfor dette feltet. Les mer om TOO prosjektet her.