TkØ har i samarbeid med Statens barnehus Kristiansand og TkVest/Hordaland utviklet e-læringskurs om din meldeplikt til barnevernet.

Målgruppe: Tannhelsepersonell.
Tidsbruk: Ca. 15-20 minutter.  

Kurset inneholder

  • kort informasjon om aktuelt lovverk
  • hvordan sende bekymringsmelding
  • eksempler og oppgaver
  • oppsummering
  • kilder og ressurser