Læringsmål

  • Planlegging og gjennomføring av kvalitetsarbeid/prosjekter i tannhelsetjenesten.
  • Formål med kvalitetsarbeid/prosjektet, valg av metode, hva ønsker vi å måle/finne ut?
  • Er det noen som har gjort det før? Oversikt over eksisterende kunnskap.
  • Prosjektbeskrivelse, etikk og prosjektstøtte fra TkØ.

Dato: 23. oktober 2019

Tidspunkt: 0930-1600

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo