Læringsmål

  • Planlegging og gjennomføring av kvalitetsarbeid/prosjekter i tannhelsetjenesten.
     
  • Formål med kvalitetsarbeid/prosjektet, valg av metode, hva ønsker vi å måle/finne ut?
     
  • Er det noen som har gjort det før? Oversikt over eksisterende kunnskap.
     
  • Prosjektbeskrivelse, etikk og prosjektstøtte fra TkØ.

Program

09:30-9:40 Introduksjon: Hva er et prosjekt?

09:40-10:30 Hva lurer vi egentlig på? Formål med prosjektet

10:30-11:15 Er det noen som har tenkt på det før? Oversikt over eksisterende kunnskap.

11:15-12:00 Studiedesign og aktuelle variabler: hva skal vi måle?

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:45 Prosjektbeskrivelse, etikk og prosjektstøtte fra TkØ

13:45-14:00 Kaffepause

14:00-14:45 Gruppearbeid med prosjektskisse

14.45-15:30 Gjennomgang av gruppearbeid i plenum

15:30-16:00 Diskusjon og evaluering

***