Læringsmål

  • Panoramabildets bruksområder
  • Opptaksteknikk på fantommodell
  • Innføring i normalanatomi
  • Hvordan tolke panoramabilder

Deltakerne kan gjerne ta med seg egne panoramabilder for diskusjon.

Kurset vil ha parallellsesjoner for de ulike yrkesgruppene.

Dato: 21. mai 2019

Tid: kl. 1000-1430

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Pris: 1000 kr deltaker

Program

10:00-12:00 Panoramabildets bruksområder. Innføring i opptaksteknikk

12:00-12:30 Lunsj

12:30-14:30 Opptaksteknikk på fantommodell. Hvordan tolke panoramabilder


Kurset vil gi 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.