To av kursene er om panoramabilder (OPG); det ene arrangeres digitalt gjennom Teams 21. april. Dette kurset er rettet mot tannleger og tannpleiere. 
Det andre kurset i panoramabilder (OPG) arrangeres i TkØs lokaler 5. mai, hvor målgruppen er tannhelseteamet. Innholdsmessig vil disse to kursene være relative like, men sistnevnte vil også ha ferdighetstrening i opptaksteknikk. 

Det tredje kurset er om intraorale røntgenbilder og er rettet mot hele tannhelseteamet. Kurset vil foregå i TkØs lokaler 2. juni. 

Kursene har åpnet for påmelding.