Kurset er rettet mot klinikkledere, tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

- Dette er et kurs for hele tannhelseteamet, og vi oppfordrer spesielt klinikkledere til å delta her, sier kvalitetsrådgiver ved TkØ Merete Berg-Berthinussen.

Kurset vil blant annet se på hvordan etablere gode rutiner for å minimere risiko for smitteoverføring. - Når deltakerne er tilbake på sin arbeidsplass, håper vi at kurset har gitt dem et godt utgangspunkt for å vurdere om dekontamineringen på deres klinikk er tilfredsstillende eller trenger forbedringer, avslutter Merete.

NKD er kursholder og kurset arrangeres i TkØs lokaler onsdag 4. september.

Gå til program og påmelding.