Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kurs i panoramarøntgen (OPG) 6. desember

Tema: Praktisk panoramateknikk og optimalisering.

Kursholdere:

  • Neeraj Kasbekar, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
  • Lars Reinsborg, Plandent

Målgruppe: Tannhelseteamet
 

Kurs i motiverende samtale (MI)

Tema: Innføring og øvelser i bruk av MI som metode for endring av tannhelseatferd.

Kursholdere: Jorun Torper og Alexander Stepanenko, begge tannleger ved TkØs TOO-team.

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere
 

Kurs i panoramarøntgen (OPG) 13. desember

Tema: Praktisk panoramateknikk og optimalisering.

Kursholdere:

  • Neeraj Kasbekar, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
  • Lars Reinsborg, Plandent

Målgruppe: Tannhelseteamet
 

Kurs i panoramarøntgen (OPG) 30. oktober

Tema: Praktisk panoramateknikk og optimalisering.

Kursholdere:

  • Neeraj Kasbekar, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
  • Lars Reinsborg, Plandent
     

Målgruppe: Tannhelseteamet
 

Kurs i samarbeid om behandling av periodontitt - Moss

Kurset arrangeres ved Moss tannklinikk.

Tema: Behandling av periodontitt er lagarbeid. Hva er rollen til tannpleier/tannlege og periodontist? Hvordan kan vi samarbeide for å ivareta pasientens orale helse på best mulig måte?

Kurs: Dekontaminering av medisinsk utstyr og dentale instrumenter

Tema: Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering av medisinsk utstyr og dentale instrumenter som skal gjenbrukes. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes uten å medføre smitterisiko, samtidig som utstyrets funksjonalitet ivaretas og levetiden optimaliseres.

Helsepersonelloven viser til at helsepersonell skal utøve sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet. Kunnskapen om smittestoffer og deres motstandskraft samt kompleksiteten på det medisinske utstyret stiller stadig krav til kompetanse og kvalitet på dekontamineringen.

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) arrangerer TkØ kurs i temaet.

 

Avtrykk av vold_seminar[1]

Seminar: "Avtrykk av vold"

På tross av at tannleger sender flere bekymringsmeldinger til barnevernet enn før, er vold og overgrep mot barn et vanskelig tema som mange ikke har tilstrekkelig kunnskap om. I den forbindelse inviterer TkØ til seminar «Avtrykk av vold».

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Overgrep mot barn har mange alvorlige helserelaterte konsekvenser og kan påvirke barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling. Tannhelsetjenesten er den eneste helseinstitusjonen som ser barn gjennom hele oppveksten. Derfor er tannhelsetjenesten i en unik posisjon til å avdekke mulige overgrep og vold mot barn.

Kurs i OPG: opptaksteknikk og tolkning

Tema: Hvordan ta gode panoramabilder og hvordan tolke disse.

Kursholdere:

  • Kerstin Knutsson, professor og spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
  • Lars Reinsborg, Plandent

Målgruppe: Tannhelseteamet

Hands-on kurs i klinisk fotografering

Tema: Kurset omfatter noe teori innen klinisk fotografering, gjennomgang av fotoutstyret og kamerainnstillinger. I en praktisk kurs-del vises hvordan gode kliniske bilder blir tatt og alle deltakere får muligheten å prøve det selv.

Kursholder: Spesialist i pedodonti Andreas Schmalfuss

Målgruppe: Tannhelsepersonell