Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kurs «Periodontitt og systemisk helse»

Kurstema: Til tross for generelt bedre tannhelse, er det fortsatt stort behov for behandling av periodontitt i Norge. Pasienter med redusert allmennhelse og alvorlig periodontitt kan ha nytte av at andre helsemarkører enn plakk og inflammasjon i munnhulen vurderes av tannlege eller spesialist. Denne forelesningen skal belyse sammenhengen mellom periodontal og systemisk helse basert på vitenskapelig litteratur. Etiske, økonomiske og helsemessige konsekvenser av en slik sammenheng for systematisk behandling av periodontitt vil drøftes.

Kurs "Trygg kirurgi" 2018

Tema: Praktisk-klinisk kurs om kirurgiske behandlingsprinsipper og kirurgisk oppdekning

Kursholder: Geir Støre, spesialist i kjevekirurgi

Målgruppen: Tannhelsepersonell, gjerne team.

Dato: Onsdag 17. oktober 2017

Tid: 11:00-14:45

Kursavgift: 500 kr for deltakere fra TkØs region, 750 for øvrige deltakere

Nytt kurs: "Hvordan tolke et OPG?"

Kurset er lagt opp slik at kursdeltakerne har med seg 1 OPG opptak. Bildene sendes inn digitalt (avidentifiserte) til kursgiver 1-2 uker før kurset. Send med en kort redegjørelse av hvorfor opptaket er gjort og hvordan man  man tenker seg nytten av opptaket i behandlingssituasjonen.Også det som er uklart/vanskelig å identifisere og tolke i opptaket legges frem og diskuteres i kurset.

Kurs 2016 - 2017

Her er oversikt over kursene som TkØ arrangerte i 2016-2017.