Kunnskapssenteret har flere tjenester som er aktuelle for tannhelsetjenesten. Det er nylig opprettet en bibliotektjeneste, hvor du kan få få hjelp av erfarne bibliotekarer til å gjøre litteratursøk. De har også egen temaside for tannhelse, hvor blant annet pågående prosjekter presenteres.

En avdeling under kunnskapssenteret er Helsebiblioteket som også har tannhelse som eget tema. Her får du blant annet tilgang til de svenske og danske tannlegetidsskriftene i fulltekst. Dessuten får man mellom mye annet tilgang til de fem «store» medisinske tidsskriftene: Lancet; JAMA, BMJ, Annals of Internal Medicine, og The New England journal of medicine.

Les mer om kunnskapssenterets ti-års konferanse her

 

TKØ gratulerer jubilanten!

 .De_fem_store.jpg