Om kurset

Kurset bygger på to moduler.
Modul 1 omhandler grunnprinsipper for kunnskapsbasert praksis og litteratursøk, mens modul 2 omhandler både kritisk vurdering av litteraturkilder og tips på hvordan man som klinikker kan bruke litteratur på arbeidsplassen.

Man må ha tatt modul 1 for å kunne melde seg opp til modul 2. Deltakere som har tatt litteraturkurset ved TkØ tidligere kan melde seg på modul 2.
 

Målgruppen: Ledere i tannhelsetjenesten, tannleger og tannpleiere

Kursansvarlige:

 • Ewa S. Hovden, forsker TkØ
 • Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Læringsmål modul 2

 • Innføring i kritisk vurdering av litteraturkilder med praktiske øvelser.
 • Hvorfor og hvordan bruke litteraturen i en klinisk hverdag?

Praktisk informasjon

Antall timer NTFs etter.utd.: 5

 

 

Tema som tas opp på kurset

 • Hvordan lese og vurdere artikler?
   
 • Studiedesign og evidenspyramiden
   
 • Klinisk relevans av litteraturen
   
 • Prinsipper for kritisk vurdering med øvelser