Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klinisk rettsodontologisk tannlegeundersøkelse - implementering og utarbeidelse av en nasjonal protokoll

Avsluttet prosjekt

Publisert | Oppdatert 10. mars 2023

Om prosjektet
Statens Barnehus Kristiansand har siden 2011 inngått et samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder. Bakgrunnen for samarbeidet var et sterkt ønske om å inkludere en tannlegeundersøkelse gjennomført av en tannlege i den rettsmedisinske rapporten.

Barnehus Kristiansand er fremdeles per i dag det eneste barnehuset hvor tannlegeundersøkelse utføres og inkluderes i den medisinske rapporten. Tannlegeundersøkelser utføres i dag kun på begjæring fra politiet i utvalgte saker hvor det foreligger mistanke om vold og seksuelle overgrep og hvor påtalemyndigheten vurderer at det er behov for å kartlegge tannhelsen i tillegg til den medisinske undersøkelsen. En kunnskapsbasert protokoll for tannlegeundersøkelsen har blitt utarbeidet av Barnehus Kristiansand i samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder samt Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør. Prosedyren er publisert i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

Den kunnskapsbaserte protokollen ønskes nå ytterligere kvalitetssikret ved implementering av denne ved flere Barnehus med et langsiktig mål om å utarbeide en nasjonal protokoll for klinisk rettsodontologisk tannlegeundersøkelse på barn hvor det foreligger mistanke om vold og seksuelle overgrep.

Prosedyren skal evaluerer ved bruk av spørreskjema og fokusgruppeintervjuer med både tannlegene som utfører undersøkelsen, med de medisinsk sakkyndige, med lederne ved alle barnehusene som inngår i prosjektet samt med påtale som begjærer undersøkelser.

Prosjekteier
Sørlandet Sykehus (SSHF) og Statens Barnehus Kristiansand

Prosjektleder
Unni Mette Köpp (medisinsk sakkyndig, Statens Barnehus Kristiansand og forskningskoordinator, barnelege, SSHF)

Prosjektmedarbeidere:

  • Unni Mette Köpp (PhD, medisinsk sakkyndig, Statens Barnehus Kristiansand, forskningskoordinator, barnelege, SSHF)
  • Ewa A. Sz. Hovden (PhD, seniorforsker TkØ)
  • Anne Rønneberg (cand. odont., spes. i pedodonti, UiO)
  • Tiril Willumsen (professor, UiO)
  • Thea Granvoll Bie (spes.pedodonti, Den offentlige tannhelsetjenesten Innlandet).
     

Prosjektperiode
2016