Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Karbonanhydrase VI gen kopinummervariasjon og karies

Pågående prosjekt

Publisert | Oppdatert 03. mai 2023

Om prosjektet
Karies er en kronisk multifaktoriell oral sykdom bestemt av en kombinasjon av sosiodemografiske, miljømessige, atferdsmessige og genetiske faktorer. Oppbygningen av saliva har betydning for den dynamiske kariesprosessen. Tidligere studier har vist at noen salivaproteiner kan brukes som biomarkører for å identifisere individer med høyere kariesrisiko. Isoenzymet karbonanhydrase VI (CA VI) har en rolle i kariesdynamikken. Kopinummervariasjoner (CNV) er et fellestrekk ved det menneskelige genomet som spiller en viktig rolle i evolusjon, bidrar til mangfold av populasjoner og i utvikling av sykdommer. Rollen til CA VI gen CNV i karies er ikke beskrevet tidligere. I denne tverrsnittstudien brukte vi data fra 202 tilfeldig utvalgte voksne mellom 35 og 74 år, samlet inn i forbindelse med den litauiske nasjonale munnhelseundersøkelsen. Karieserfaring ble registrert som totalt antall kaviterte, manglende, og fylte tannflater (DMFS). DNA ble ekstrahert fra saliva prøver for å undersøke CA VI CNV ved hjelp av PCR. Det var assosiasjon mellom høyere kopiantall av CA VI og høyere karieserfaring, noe som tyder på at CA VI kan ha betydning for kariesutvikling. 

Formål
Å undersøke sammenhengen mellom karbonanhydrase VI (CA VI) gen kopinummervariasjoner (CNV) og karies hos voksne. 

Prosjekteier
Samarbeid mellom TkØ, UiT Norges arktiske universitetet og Vilnius Universitetet, Litauen.

Prosjektleder
Lina Stangvaltaite-Mouhat, seniorforsker TkØ

Samarbeidspartnere:

  • Vilnius Universitetet, Litauen
  • UiT Norges arktiske universitetet, Norge 

Prosjektperiode
2020-2025

Finansiering
The Borrow Foundation, UK og UiT Norges arktiske universitetet

Kontaktperson
Lina Stangvaltaite-Mouhat, seniorforsker TkØ