Han etterlyste avklaring for hvordan personer med store behandlingsbehov skal få kompetent tannhelsehjelp, sikres nødvendig samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helsetjenesten, og få en god nok økonomisk dekning i forbindelse med kommunereformen. Helse-og omsorgsminister Bente Høie (H), påpekte blant annet at de regionale kompetansesentrene skal være fullt utbygd den dagen ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene .

Hele møtet kan du se på videolinken eller lese referatet.

Videoarkiv Storting torsdag den 05.november 2015, kl. 10:00

Referat fra møte Storting torsdag den 05. november 2015 kl. 10:00